Ako ďalej, Európa?

NE 12:30
PO 17:30
Ako má Európska únia vyzerať v budúcnosti? O tom diskutujú v rámci Konferencie o budúcnosti Európy občania zo všetkých kútov únie. Aj TA3 Vám prináša diskusnú platformu. Svoj názor na konkrétnu európsku problematiku napíšte do formulára, alebo reagujte na už existujúci podnet. Účastníkmi diskusií sú aj poslanci Európskeho parlamentu, s ktorými budete môcť formovať svoje názory tvárou v tvár v relácii Ako ďalej, Európa?

Hlavné správy

Každý deň o 18:30
Prinášame vám hlavné večerné správy, získajte prehľad o dianí na celom svete ešte dnes. Pravidelne aktualizované správy • Dôveryhodné spravodajstvo

Nová Európa

Premiéra: raz mesačne NE po V politike
Reprízy: PO po V politike, UT 16:45
Relácia Nová Európa má zvyšovať informovanosť a povedomie občanov Slovenska o opatreniach EÚ v boji s koronakrízou, predstavovať úlohy Európskeho parlamentu v tomto procese, ako aj informovať o tom, ako európsku pomoc Slovensko využíva. Prevedieme vás aktuálnymi informáciami a novinkami prichádzajúcimi z Bruselu.

Tak takto?!

Premiéra: PO-PI 12:30
Repríza: ST-ŠT 17:30
Relácia dáva dôraz a zároveň kladie dôležité otázniky k aktuálnym témam politického a spoločenského života.

Téma dňa

Premiéry: PO-ŠT 19:50
Reprízy: PO-ŠT po polnoci, UT-PI 11:00
Téma dňa reflektuje témy zo všetkých oblastí spoločenského života s cieľom odhaliť pozadie, príčiny a dosah konkrétnych udalostí na ľudí.

Ukrajinské správy / Українські новини

PO - PIA 18:20
Tieto správy sú určené najmä občanom Ukrajiny, ktorí nachádzajú v týchto dňoch nový domov na Slovensku. Ide predovšetkým o servisné informácie, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať a prispôsobiť životu v našej krajine. Spravodajstvo pre občanov Ukrajiny pripravujú ukrajinskí študenti žurnalistiky, ktorí študujú na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave.

V politike

Premiéra: NE 11:00
Repríza: NE 20:00, PO 13:00
Relácia vám prináša prehľad najdôležitejších tém, ktoré sa udiali na našej politickej scéne. Tu žiadame politikov o jasné odpovede, konfrontujeme ich sľuby s realitou a poukazujeme na ich činy a skutky, ktoré sa vás bezprostredne dotýkajú. Pýtame sa aj za vás, sme tu pre vás divákov – voličov.