Nadácia TA3

Podporiť a aj tým symbolicky oceniť myšlienku Káčera na bicykli bude opäť možné zaslaním 1 eurovej smsky na číslo 832 alebo príspevkom na účet Nadácie TA3 - SK07 1100 0000 0029 2712 3400.

Káčer na bicykli tentoraz spojí charitu s propagáciou krás Slovenska

Už ôsmy rok po sebe, pôjde jej správca Peter Káčer na špeciálne upravenom trojkolesovom bicykli po Slovensku, aby šíril myšlienky solidarity s chorými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a svojou vytrvalosťou a odhodlaním inšpiroval zdravých k pomoci a empatii. 

Viac o akcii Káčer na bicykli 2021 nájdete na špeciálnom webe.

Peter Káčer bude teda opäť bicyklovať pre rodiny či jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc: najčastejšie sú to rehabilitácie a drahé zdravotné pomôcky. Štartuje 20. júna v Radošine, nasledujúci deň bude v Bojniciach. Tretí a štvrtý deň bicyklovania bude po okolí Kremnice a Banskej Bystrice, kam sa opäť rád vráti po predchádzajúcich skvelých skúsenostiach a zážitkoch z minulých ročníkov. Z obce Šumiac sa vyberie na Kráľovu hoľu – piaty deň bicyklovania bude skutočná výzva, psychická aj fyzická. Potom zavíta do Liptovského Mikuláša, ktorého samospráva sľubuje atraktívnu trasu aj po okolí mesta. Záver charitatívnej tour bude v Bešeňovej. Okrem šírenia myšlienok charity je motívom aktuálneho 8.ročníka Káčera na bicykli aj propagácia krás Slovenska a domáceho cestovného ruchu, ovplyvneného pandémiou.

Predchádzajúce ročníky Káčera na bicykli boli postavené na princípe týždeň trvajúceho bicyklovania po Slovensku: sedem dní = sedem vybraných rodín či jednotlivcov, pre ktorých správca Nadácie TA3 zbieral peniaze. Tento rok sa však rozhodol bicyklovať až pre desiatich. Vychádzajúc z toho, že Nadácia TA3 už 10 rokov poskytuje pomoc v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako aj pri podpore kultúry a umenia, zvolil dekádu pomoci ako symboliku aktuálnej charitatívnej tour. 

Komu Nadácia TA3 pomáha

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Príbehy tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje a ktorým pomáha, sú  príkladmi množstva problémov, kde mimovládne organizácie suplujú úlohu štátu. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť životy ľudí k lepšiemu.

Staňte sa pravidelným prispevateľom

V prípade, že sa chcete stať pravidelným prispievateľom Nadácie TA3, pošlite SMS s textom ANO na číslo 832. V prípade, že chcete svoje pravidelné prispevanie zrušiť, pošlite SMS s textom STOP na číslo 832.

Názov nadácie: Nadácia TA3

Sídlo nadácie: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
č. ú.: SK07 1100 0000 0029 2712 3400
IČO: 42257760

Nadácia je založená výlučne na podporu a propagáciu verejnoprospešného účelu.
Účelom nadácie je:

- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených občanov

- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami, ako aj seniormi

- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach

Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov aštipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Zakladateľom nadácie je spoločnosť: C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com