Nadácia TA3

Charitatívny aukčný salón sa skončil s výborným výsledkom - ďakujeme!

Výzva na pomoc piatim rodinám, ktoré majú člena s ťažkým zdravotným postihnutím, sa stretla s veľkou odozvou verejnosti - na kampaň, ktorú vysielala Televízia TA3, zareagovalo množstvo divákov. Buď finančne prispeli účet Nadácie TA3, alebo sa rozhodli vydražiť si umelecké dielo, čím prispeli na rehabilitácie či zdravotné pomôcky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V mene Nadácie TA3, Asociácie pomoci postihnutým, ale najmä v mene tých, ktorým spoločne pomáhame, patrí všetkým veľké ĎAKUJEME!

Iba vďaka Vám – prispievateľom a vydražiteľom - budú môcť absolvovať pani Beata Čižmáriková (53) ako aj súrodenci Adrián a Sebastián Kromkovci (7) rehabilitáciu v HENDI centre v Piešťanoch. Brunovi Kotvanovi (4) môžu rodičia zabezpečiť vozík do exteriéru, Alexovi Habočíkovi (13) zase zdvíhacie zariadenie do auta. Martinka Dugasová (9) dostane príspevok na transplantáciu kmeňových buniek.

Vydražená suma za umelecké diela je 38 211 eur. Na účet Nadácie TA3 prišlo 14 575 eur. Je to krásny výsledok, ktorý ukázal, že je stále dosť dobrých ľudí, ktorým nechýba solidarita a súcit - aj napriek napätej a neľahkej situácii, ktorou si prechádza celá spoločnosť. 

Po naplnení potrieb piatich rodín, ktoré boli medializované, budú zvyšné financie použité na pomoc ďalším žiadateľom o pomoc, ktorí potrebujú peniaze na zdravotné pomôcky, špeciálne terapie, liečenia a rehabilitácie.

Kampaň s výzvou na pomoc trvala 2 týždne vo vysielaní Televízie TA3, samotná on-line dražba bola od 9.11 do 16.11.2021.

Tento rok dali slovenskí umelci do dražby 64 výtvarných diel. Z tejto kvalitnej kolekcie súčasného slovenského umenia bol počas on-line dražby na portáli spoločnosti SOGA najväčší záujem o diela Andreja Dúbravského, Romana Ondaka, Svetozára Ilavského a Rudolfa Sikoru.    

Toto je päť diel vydražených za najvyššiu sumu počas 11. ročníka Charitatívneho aukčného salóna:

  • 6 bežcov (Andrej Dúbravský) -  4450 eur

  • Message (Romana Ondak) - 3650 eur

  • Holbein (Svetozár Ilavský) -2961 eur

  • Memory Spaces (Lucia Tallová) - 2450 eur

  • Energia kríža (Rudolf Sikora) - 2050 eur

Beata Čižmáriková, 53 rokov, Blatnica pri Martine

Pán Jozef je vitálny senior z Blatnice pri Martine, ktorému ťahá na 90. Stará sa o svoju dcéru Beatu, ktorá sa narodila s rázštepom chrbtice a celý život je pripútaná na vozík. Napriek tomu mala prácu a bola aktívna. Po mozgovej príhode však zostala ochrnutá na pol tela. Plus má amputovanú časť nohy. Pomohli by jej rehabilitácie v piešťanskom HENDI centre.

Adrián a Sebastián Kromkovci, 7 rokov, Ľubica pri Kežmarku

Život rodiny, ktorá sa stará o dieťa s postihnutím, je kolotočom neustáleho hľadania možností, ako zohnať peniaze na rehabilitácie, lieky či zdravotné pomôcky. Neraz sú to tisíce eur ročne. V situácii, keď treba všetky výdavky násobiť dvomi, sú manželia Kromkovci, ktorí majú Sebastiána a Adriána. Deti majú 7 rokov a detskú mozgovú obrnu – s postihnutím všetkých štyroch končatín. Chlapcom by pomohli rehabilitácie v piešťanskom HENDI centre.

Alex Habočík, 13 rokov, Prešov

Rodičov Alexa Habočíka pripravovali lekári po narodení syna na to najhoršie, ale chlapec nakoniec zabojoval. Teraz je už tínedžer, žiaľ, stále plne odkázaný na starostlivosť svojej mamy. Alexovej mame by pomohol zdvihák do auta, ktorý by jej výrazne uľahčil manipuláciu so synom, ktorý rastie a je čoraz náročnejšie s ním chodiť na rehabilitácie.

Bruno Kotvan, 4 roky, Senica

Štvorročný Bruno Kotvan má geneticky podmienené ochorenie – spinálnu svalovú atrofiu. Je to veľmi vnímavý a bystrý škôlkar. Jeho svaly však slabnú. Aj preto musí neustále cvičiť. Popri tom jeho rodičia stále bojujú o efektívnejšiu liečbu. A aj špeciálny kočík, aby mohol Bruno s rodinou chodiť von, na výlety a do prírody.

Martina Dugasová, 9 rokov, Bratislava

Martina Dugasová z Bratislavy je inteligentné a šikovné dievčatko, ktoré sa vytrvalou prácou na sebe snaží zdolať fyzické obmedzenia. Okrem iného už absolvovala liečbu kmeňovými bunkami, ktorá mala efekt - bolo to však málo. Preto by chceli pre ňu rodičia ďalšiu terapiu, ktorá by pomohla zlepšiť jej zdravotný stav.

Podporiť a aj tým symbolicky oceniť myšlienku Káčera na bicykli bude opäť možné zaslaním 1 eurovej smsky na číslo 832 alebo príspevkom na účet Nadácie TA3 - SK07 1100 0000 0029 2712 3400.

Káčer na bicykli tentoraz spojil charitu s propagáciou krás Slovenska

Už ôsmy rok po sebe, išiel správca Nadácie TA3 Peter Káčer na špeciálne upravenom trojkolesovom bicykli po Slovensku, aby šíril myšlienky solidarity s chorými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a svojou vytrvalosťou a odhodlaním inšpiroval zdravých k pomoci a empatii. 

Viac o akcii Káčer na bicykli 2021 nájdete na špeciálnom webe.

Komu Nadácia TA3 pomáha

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Príbehy tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje a ktorým pomáha, sú  príkladmi množstva problémov, kde mimovládne organizácie suplujú úlohu štátu. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť životy ľudí k lepšiemu.

Staňte sa pravidelným prispevateľom

V prípade, že sa chcete stať pravidelným prispievateľom Nadácie TA3, pošlite SMS s textom ANO na číslo 832. V prípade, že chcete svoje pravidelné prispevanie zrušiť, pošlite SMS s textom STOP na číslo 832.

Názov nadácie: Nadácia TA3

Sídlo nadácie: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
č. ú.: SK07 1100 0000 0029 2712 3400
IČO: 42257760

Nadácia je založená výlučne na podporu a propagáciu verejnoprospešného účelu.
Účelom nadácie je:

- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených občanov

- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami, ako aj seniormi

- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach

Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov aštipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Zakladateľom nadácie je spoločnosť: C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com