Pozrime sa na to

Témy, o ktorých sa nehovorí, témy, ktoré vzbudzujú vášne, témy, ktoré nás rozdeľujú... Vieme nájsť spoločnú reč?
Premiéra: PI 20:00
Repríza: PI 23:30, SO 12:30