Reklama

Vyberte si druh reklamy

Náš obchodný tím

Julián Lukáček
Obchodný riaditeľ
+421 915 778 039
lukacekj@ta3.com
Vladimír Kozák
Senior Sales Manager
+421 905 200 112
kozakv@ta3.com
Mária Kukučková
Senior Sales Manager
+421 915 778 046
kukuckovam@ta3.com
Martin Lukáček
Senior Online Sales
+421 915 778 041
lukacekm@ta3.com
Tomáš Škorvanek
Sales Manager
+421 915 744 329
skorvanekt@ta3.com
Michal Elexa
Sales Manager
+421 915 778 027
elexam@ta3.com
Alexandra Angeletti
Sales Manager
+421 915 778 032
angelettia@ta3.com
Anhelina Malus
Sales & Marketing Support
+421 915 778 022
malusa@ta3.com
Simona Dudová
Sales & Marketing Support
+421 915 778 042
dudovas@ta3.com
Monika Culinková
Brand Manager
+421 904 700 222
culikovam@ta3.com
Katarína Mészárosová
Brand Manager
+421 915 778 014
meszarosovak@ta3.com