Reklama

Reklama v televízii
Reklama na webe

Náš obchodný tím

Julián Lukáček obchodný riaditeľ +421 915 778 039 lukacekj@ta3.com
Monika Janigová senior sales manager +421 915 778 041 janigovam@ta3.com
Vladimír Kozák senior sales manager +421 905 200 112 kozakv@ta3.com
Mária Kukučková senior sales manager +421 915 778 046 kukuckovam@ta3.com
Vladimír Šiška senior sales manager +421 905 598 954 siskav@ta3.com
Anhelina Malus Sales & Marketing Support +421 915 778 022 malusa@ta3.com