Reklama

Vyberte si druh reklamy

Náš obchodný tím

Julián Lukáček
obchodný riaditeľ
+421 915 778 039
lukacekj@ta3.com
Vladimír Kozák
Senior Sales Manager
+421 905 200 112
kozakv@ta3.com
Mária Kukučková
Senior Sales Manager
+421 915 778 046
kukuckovam@ta3.com
Martin Lukáček
Senior Online Sales
+421 915 778 041
lukacekm@ta3.com
Vladimír Šiška
Senior Sales Manager
+421 905 598 954
siskav@ta3.com
Anhelina Malus
Sales & Marketing Support
+421 915 778 022
malusa@ta3.com