Analýzy a trendy

Verejné financie v koronakríze

Stav verejných financií sa v čase koronakrízy výrazne zhoršil. Po roku od vypuknutia pandémie je preto čoraz naliehavejšia otázka ako to chce vláda riešiť. Slovensko si nemôže dovoliť žiť na taký vysoký dlh ako iné vyspelejšie krajiny Európskej únie. Tejto téme sme sa venovali spolu s Viktorom Novysedlákom z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.