Analýzy a trendy

Ako Covid zmenil zdravotníctvo

Viac ako rok od vypuknutia pandémie ochorenia Covid-19 môžeme hodnotiť ako ovplyvnila rôzne oblasti spoločnosti. A na základe získaných údajov zase predpokladať, aké trendy budú prevládať v ďalšom vývoji. V dnešnej relácii sa pozrieme na oblasť zdravotníctva – ako Covid ovplyvnil poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti.