Analýzy a trendy

Firemné úvery v koronakríze

Banky zohrávajú v čase krízy kľúčovú úlohu. Pre firmy zabezpečujú prístup k finančným zdrojom, aby sa pomyselné kolieska ekonomiky nezastavili. Ako sa v uplynulých mesiacoch vyvíjalo podnikové financovanie a ako to vyzerá s podmienkami na úvery ďalej, tomu sa budeme venovať v dnešnej relácii Analýzy a trendy.