Analýzy a trendy

Prepúšťanie 65 ročných

Na Slovensku si privyrába popri poberaní starobného dôchodku približne 140 tisíc seniorov, ich počet dlhodobo rastie. Tento trend však môže brániť mladým uplatniť sa na trhu práce, vláda preto dala možnosť zamestnávateľom prepustiť zamestnanca, ak dovŕši vek 65 rokov a získa nárok na starobný dôchodok. Je to diskriminačné alebo správne riešenie? Pýtali sme sa Vladimíra Baláža z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied a Michala Páleníka z Inštitútu zamestnanosti.