Analýzy a trendy

Pomôže nový zákon zelenej energii?

Hostia: Ján Petrovič, riaditeľ sekcie energetiky, MH SR, Jozef Badida, odborník na energetiku, Energie pre Vás.