Analýzy a trendy

Prečo sa problémy zdravotníctva nedarí riešiť?

Po rokoch reforiem a rôznych pokusov zlepšiť kvalitu zdravotníctva sme opäť svedkami rastúcej nespokojnosti pacientov aj zdravotníkov. Prečo sa problémy zdravotníctva nedarí riešiť? hostia: 1. Peter Pažitný, riaditeľ HPI 2. ekonóm Martin Filko