Tak takto?!

Relácia dáva dôraz a zároveň kladie dôležité otázniky k aktuálnym témam politického a spoločenského života.
Premiéra: PO-PI 12:30
Repríza: PO-PI 19:10, 23:00