Raňajky

Spotreba liekov neustále rastie, ich splachovanie však ohrozuje životné prostredie. Nepatria ani do koša

Je faktom, že spotreba liekov na Slovensku neustále rastie, čo ale zároveň predstavuje aj hrozbu pre životné prostredie. Nie každý sa totiž zbavuje starých, nespotrebovaných liekov tak, že ich odnesie do lekárne, ale odhodí do koša alebo spláchne na toalete. Čo so starými liekmi, kde končí tento nebezpečný odpad, viac sme si povedali s Miroslavou Snopkovou, viceprezidentkou Slovenskej lekárnickej komory.

Ďalšie relácie