Zdravie na TA3

Aby sme proti vírusom mohli účinne bojovať, je potrebné spoznať ich slabiny. Ako postupujú virológovia?

Sú podstatne menšie ako baktérie, mohli by sme ich prirovnať veľkosťou k nadmolekulovým štruktúram. Hoci sú také malé, predsa postavili svet hore nohami. Hovoríme o vírusoch a konkrétne o prebiehajúcej vlne pandémie covid 19. Aby sme proti tomuto typu infekcie mohli účinne bojovať, potrebujeme vírusom porozumieť, musíme spoznať ich slabiny, kam vieme liečebne udrieť. O vírusoch sme sa porozprávali s tými najpovolanejšími: riaditeľom Virologického ústavu SAV Jurajom Kopáčkom, DrSc. a virologičkou z tohto ústavu Dr. Monika Slavíková.

Ďalšie relácie