Raňajky

Zlé myšlienky sa dajú zvrátiť. Viete, na koho sa obrátiť?

Skupina mladých dobrovoľníkov pomáha ľuďom, a to veľmi jednoduchým, ale zároveň veľmi účinným spôsobom. Rozprávajú sa s nimi a počúvajú ich. Na občianske združenie IPčko sa môžete obrátiť, keď chcete s niekým nezávislým jednoducho prehodiť pár slov, ale aj v prípade, ak máte vážne psychické problémy. Rozprávali sme sa so Zuzanou Juránekovou, poradkyňou OZ IPčko.

Ďalšie relácie