Raňajky

Rok 2022 prináša zvyšovanie cien. Zasiahnuté sú všetky dôležité vstupné suroviny

Ceny pečiva budú pokračovať v raste aj v roku 2022. Príčinou sú neustále stúpajúce náklady prakticky všetkých vstupov a absolútna absencia pomoci pre odvetvie zo strany štátu. Výrobcovia chleba a pečiva tak nemajú inú šancu ako okamžite premietať rastúce náklady do cien. Na ceny chleba na pultoch pritom pekári nemajú žiadny dosah. Viac k téme sme hovorili s Milanom Lapšanským, šéfom Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Ďalšie relácie