Raňajky

Pekárne veľmi bolestivo pocítili rastúce ceny. Ako zvládajú aktuálnu situáciu?

Ani tu zatiaľ nie sú veľmi účinné ekonomické pomoci v podobe kompenzácií či iných úľav, ktoré by zabránili, aby v konečnom dôsledku chlieb a rožky udržali naďalej na dlhodobých cenách, ktoré sa menia len veľmi postupne a nie skokovo. Je to tak, že nám hrozí výraznejšie zdražovanie? Ako to zvládajú firmy, ktoré produkujú pekárenské výrobky?

Ďalšie relácie