Raňajky

Novým nebezpečenstvom pri vykurovaní sú spotrebiče na kvapalné palivá, tvrdí Ivan z požiarnotechnického ústavu

Každý rok sa v spravodajstve objaví informácia o tom, že hasiči zasahovali pri požiari, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou zapríčinili vykurovacie teleso, jeho nesprávna inštalácia alebo zanedbaný komín - dymovod.

Ďalšie relácie