Raňajky

Ľudia sú odsúdení na lekársku turistiku, až tretina samospráv nemá žiadneho doktora

Dostupnosť ambulancií, pravidelná a účinná prevencia dokážu byť základom pre náš lepši zdravotný stav. Ako je to na Slovensku? Nakoľko sú ambulancie dostupné pre nás všetkých v regiónoch? To zisťovalo Združenie miest a obcí Slovenska, za ktoré nám viac informácii povedal riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Až tretina samospráv nemá na svojom území žiadnu ambulanciu, skonštatoval Kaliňák. Upozornil, že tento stav ovplyvňuje aj oblasť prevencie a nie každý na Slovensku k nej má adekvátny prístup. "Zistili sme, že 25 percent samospráv má na svojom území všeobecného lekára, 18 percent má napríklad zubára a iba 14 percent pediatra," vysvetlil Kaliňák. Doplnil, že s gynekológiou je to ešte horšie. Ľudia tak podľa neho často musia riešiť takzvanú lekársku turistiku.

Podľa Kaliňáka sa samosprávy často snažia lekárov prilákať. "Máme veľmi veľa príkladov samospráv, ktoré napríklad organizovali verejné zbierky, ktoré dávali k dispozícii nájomný byt, boli ochotné lekárovi poskytnúť vozidlo alebo zakúpiť a dať mu do správy nejaké zdravotnícke zariadenie či techniku len preto, aby u nich fungoval, aby k nim pricestoval," opísal riaditeľ kancelárie ZMOS

Ďalším problémom sú starnúci lekári a odliv tých mladých do zahraničia. Podľa Kaliňáka je alarmujúce, že 29,7 percenta lekárov je vo veku 60 až 64 rokov. "V Levoči máme pediatričku, ktorá má 94 rokov a stále ordinuje," uviedol. Kaliňák si myslí, že dostupnosť zdravotníctva by sa mala riešiť nie cez stratifikáciu, ale cez to, akým spôsobom zabezpečiť dostatok lekárov v regiónoch.

Ďalšie relácie