Život s cystickou fibrózou

Modulátory v liečbe cystickej fibrózy

Naposledy sme sa venovali transplantácii pľúc, ktorá je jednou z možností, ako vyliečiť cystickú fibrózu. Ale transplantácia je naozaj tou poslednou, krajnou možnosťou záchrany už aj preto, že sa nedá zaručiť, že sa nájde vhodný darca. Neporovnateľne menej bolestnou metódou sú lieky, takzvané modulátory.

Ďalšie relácie