Život s cystickou fibrózou

Cystická fibróza z pohľadu genetiky

Na ochorenie cystickej fibrózy sme sa tentokrát pozreli práve z genetického hľadiska. Genetika zaznamenala veľký pokrok vo výskume. Viac nám o tejto téme povedali Gabriel Minarík, molekulárny biológ a Nina Bližnáková, detská pneumologička.

Ďalšie relácie