Navštívili sme Pentagon. Centrum pomoci tam závislým ľuďom rozdáva ihly

27.6.2023 16:09

Boli sme sa pozrieť v centre na pomoc ľudom s drogovou závislosťou na Stavbárskej ulici v bratislavskej Vrakuni. K2 slúži ľuďom z ohrozených a vylúčených komunít. V pondelok si celý svet pripomínal heslo "Podporovať, netrestať". Združenie Odyseus preto organizovalo testovanie na krvou a pohlavne prenosné choroby.

Navštívili sme Pentagon. Centrum pomoci tam závislým ľuďom rozdáva ihly
Foto: Denis Dufala

Drogy sprevádzajú ľudstvo už odpradávna. Drogové politiky sú podľa predsedníčky združenia Dominiky Jašekovej nastavené stále rovnako prísne a represívne. Ak niekoho odsúdia za pár rastlín marihuany na dlhšie ako za vraždu, tak nemá pocit, že by sa situácia uberala lepším smerom. Aj preto si celý svet v pondelok pripomínal heslo "Podporuj, netrestaj".

Prečo nás to zaujíma

Vylúčeným komunitám nepomáhajú prísne represie. Súdny systém v drogovej politike je podľa odborníkov nastavený neprimeraným spôsobom. Ľuďom s drogovou závislosťou pomáhajú špecialisti s reintegráciou do spoločnosti, prispôsobením sa bežným návykom a osobným rozvojom.

  • Pred cestou do Pentagonu sme mali rešpekt. Od zastávky Stavbárska, ktorá bola pomaľovaná rôznymi nápismi s pentagonskou tematikou, sme sa presunuli k priamo ku komplexu budov. Neverili sme, že sme dorazili na miesto. Napriek tomu, že sme videli niekoľko zvláštnych ľudí, okolie bolo čisté a budovy sčasti zrekonštruované. Minuli sme policajnú stanicu postavenú na mieru pre Pentagon, v ktorej však nikto nebol, a stretli sme sa s našimi respondentkami.

  • V rozhovore s predsedníčkou Dominikou Jašekovou a koordinátorkou Nikoletou Bedušovou sme sa rozprávali o ich pomoci ľuďom s drogovou závislosťou, príbehoch z terénu, drogovej politike na Slovensku a ďalších témach spojených s drogami.

S akými ľuďmi pracujete a ako im pomáhate?

Pracujeme s viacerými cieľovými skupinami. Jednou z nich je skupina, ktorá užíva drogy. Prevažne ide o pervitín a heroín. Pracujeme aj s ľuďmi pohybujúcimi sa v sexbiznise či mladými v rekreačnom prostredí festivalov a nočného života. Pomáhame aj ľuďom bez domova, ktorí užívajú drogy.

Najstarší program je terénna výmena injekčných striekačiek. V uliciach Bratislavy chodíme do lokalít, kde zbierame použité injekčné striekačky a komunite za ne dodáme sterilné. Tiež rozdávame zdravotnícky materiál. Taktiež máme program K-čka, kde sa práve nachádzame a je to kontaktné centrum. Oproti terénu je tu väčší priestor na individuálnu prácu, poradenské rozhovory, krízové situácie. V programe sociálnej asistencie sprevádzame klientov k lekárom, na úrady, aj k zamestnávateľom. 

Ďalším programom je Červený dáždnik, v ktorom sa venujeme ľuďom pracujúcim v sexbiznise. Zameriavame sa na poradenstvo, testovanie aj klasické servisné služby, čize distribúciu materiálu, rôzne workshopy zamerané na násilie, bezpečnosť pri práci, nácviky navliekania mužských a ženských kondómov.

Program SEX/DROGY sa venuje mladým, ktorí experimentujú s drogami a začínajú žiť sexuálnym životom. Chodíme na festivaly, napríklad na Pohodu, kde robíme konzultácie ohľadom bezpečnejšieho sexu a užívania drog. Najnovší program Bývanie pre každého funguje od roku 2021. Ide o sociálnu podporu v bývaní, pre klientov sa snažíme získať byty a umiestňovať ich tam. Pracujeme tak na ich integrácii do spoločnosti.

Združenie teda nezačalo a neskončilo Pentagonom?

V Pentagone sme od roku 2000 a združenie funguje od roku 1997. Predtým, ako sme tu mali centrum, sme pomáhali terénne v rôznych lokalitách. Chodíme tam, kde sa vyskytuje komunita, teda tam, kde sa vylúčené komunity a díleri stretávajú.

Máme anonymné služby. Nedefinovala by som to, v ktorých lokalitách pomáhame. Pre ľudí je tiež dôležité, aby zostávali v anonymite. Užívanie drog prebieha v celej Bratislave, a teda podľa toho fungujeme v rôznych lokalitách. Ideálne by bolo, aby každá mestská časť mala takéto malé centrum, aby klient nemusel do centier pomoci cestovať. Týchto centier je málo. 

Pentagon má dlhoročnú nálepku. Prvý moment a pohľad na Stavbársku ulicu je v súčasnosti úplne iný, ako niekoľko rokov predtým. Cieľová skupina vo Vrakuni je unavená z toho, že je terčom reportáží a videí. 

A čo vaša bezpečnosť?

Je tu mestská polícia, čo zvýšilo bezpečnosť obyvateľov, pre nás to bola výrazná zmena pri poskytovaní služieb. V rámci poskytovania služieb sme hádam jediní, kto má pri centre takto blízko policajnú stanicu. Mestská časť riešila túto situáciu svojským spôsobom, udialo sa tu veľmi veľa opatrení. Nedovolím si povedať, že to riešili nevhodne, ale tiež nie spôsobom, ktorý by sme schvaľovali. Miesto si prešlo mnohými zmenami, ktoré ovplyvnili život na Stavbárskej ulici.

Aká bola najortodoxnejšia zmena, ktorá otriasla Pentagonom?

Myslím si, že proces zmien spustilo prerábanie vchodov. Klienti fungovali viac vo vnútri, vo vchodoch, kde aj prespávali a boli v pohybe. Prerábanie vysunulo klientov do priestranstva, a tak sa kumulovali pred vchodmi. Vzniklo tak stanové mestečko. 20 až 30 ľudí prespávalo pod Pentagonom. Covid-19 sprísnil opatrenia, častejšie boli prítomné aj policajné zložky a ľudí presúvali z miesta na miesto. 

Problémom je, keď má komplexný problém iba jedno riešenie. Užívanie drog nie je problematikou len trestného systému, je to problém zdravotný, sociálny, kultúrny aj spirituálny. Dôvodov, prečo človek užíva drogy, je mnoho.

Žijeme v kontexte a v nejakom právnom nastavení, a ak využijeme len represívne opatrenia, tak neriešime sociálnu stránku. Problém len potláčame, čím nezmizne. Užívanie drog nie je trestným činom, pokiaľ ich ľudia nepredávajú a nevaria. Otázkou je, či chceme ľudí len zatvárať, z toho plynú ďalšie problémy s integráciou.

Ľudia z okolia Pentagonu si môžu vydýchnuť. Stavbársku ulicu môžu považovať za bezpečnejšiu a čistejšiu, ale cieľovej skupine sme nepomohli. Bola len donútená presunúť sa ďalej, ale sociálna a zdravotná situácia je rovnaká. 

Veľa ľudí nemá prístup k službám, ktoré by potrebovali, čím môže narastať kriminalita. Veci si zoženú inak, ak si ich nevedia zabezpečiť štandardným spôsobom. Môže sa tak zvyšovať výskyt chorôb v komunite, týka sa to teda nás všetkých.

Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 / 3 Ďalšia strana
zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok