Poslanci ukončili rokovací deň. Ódorova úradnícka vláda nezískala dôveru parlamentu

15.6.2023 09:27

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali tretí rokovací deň 94. schôdze správou ministra vnútra Ivana Šimka o stave nelegálnej migrácie, počte nelegálnych migrantov a opatreniach na predchádzanie tomuto javu. Vláda Ľudovíta Ódora nezískala dôveru parlamentu. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli jej programové vyhlásenie.

Lokácie
TA3 / David Duducz

Pomoc pre deti s ŤZP sa rozšíri

Možnosť poskytovania individuálnej pomoci pre deti v školách sa rozšíri. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila. Návrh predložili Jana Žitňanská (nezaradená), Vladimíra Marcinková (nezaradená), Lucia Drábiková (OĽANO) a Ondrej Dostál (SaS).

"Cieľom predloženej novely je umožniť poskytovanie osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach a tak zabezpečiť podporu detí, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím počas vyučovania či záujmových činností pri úkonoch," priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.

Zmenou sa rozšíri možnosť poskytovania individuálnej pomoci pre deti v materských školách, žiakov na základných a stredných školách, ktorú im neposkytuje asistent učiteľa, keďže jeho činnosť je diametrálne odlišná od úkonov osobnej asistencie.

"Zavedenie tejto možnosti poskytovania osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach taktiež prispeje k lepšej integrácií detí so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho procesu," dodali predkladatelia. Školám a školským zariadeniam sa uloží povinnosť súčinnosti osobnému asistentovi. Novela bude účinná od 1. septembra tohto roka.

Ústavné právo na platbu v hotovosti

Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti bude súčasťou Ústavy SR. Tomuto právu bude zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla. Zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva. Vyplýva to z ústavného zákona skupiny poslancov hnutia Sme rodina, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila.

Zavedenie kontrol na hraniciach s Maďarskom by nemalo vplyv na zníženie nelegálnej migrácie. Skonštatoval to minister vnútra Ivan Šimko v pléne Národnej rady (NR) SR. Kontrolovať by bolo nutné približne 400 kilometrov zelenej hranice a nasadiť policajtov na 36 priechodoch, čo by si vyžiadalo výrazné personálne kapacity a financie. Efekt podľa ministra prinášajú systémové opatrenia, ako harmonizácia vízovej politiky najmä Srbska a Čiernej hory s vízovou politikou EÚ a riadna ochrana vonkajších hraníc EÚ na juhu s podporou ostatných členských štátov a Frontexu.

"Aktuálne dostupné kapacity Policajného zboru nie sú dostatočné na zabezpečenie takýchto opatrení bez výrazného obmedzenia plnenia ďalších zákonných úloh Policajného zboru. Navyše takéto opatrenia by znamenali aj značné finančné náklady," zdôraznil Šimko, ktorý prišiel vo štvrtok informovať o stave ochrany hraníc, kontrole a opatreniach voči nelegálnym migrantom. Vyzval ho na to poslanec Milan Mazurek (nezaradený), ktorý pripomenul, že juhozápadnú hranicu Slovenska denne prekračuje množstvo nelegálnych migrantov. Týka sa to napríklad okresov Nové Zámky, Komárno či Levice.

Vplyv na zníženie nelegálnej migrácie nemali podľa ministra ani minuloročné kontroly Českej republiky voči SR. Polícia nezaznamenala v súvislosti so sekundárnou migráciou žiaden incident. Od 1. januára do 31. mája eviduje slovenská polícia na sekundárnej tranzitnej migrácii 7183 cudzincov, aktuálne sa týždenné priemerné počty pohybujú nad hranicou 655 migrantov. "Trendom zostáva, že tak ako v roku 2022, aj tento rok nelegálni migranti o azyl v Maďarsku ako prvej krajine vstupu do Schengenu nežiadajú," povedal.

SR ich v súčasnosti nemôže vrátiť

Pripomenul, že prevádzači im odporúčajú prihlásiť sa na slovenskej polícii, keďže vedia, že nebudú zaistení z dôvodu nevyhostiteľnosti, bude im vydaný doklad o zotrvaní, lebo 94 percent z nich sú Sýrčania, a môžu pokračovať v tranzite do cieľovej krajiny. "SR ich v súčasnosti nemôže vrátiť ani do susednej či inej tranzitnej krajiny, pretože readmisné dohody s Maďarskom a Srbskom sa nerealizujú." povedal.

Minister informoval, že Maďarsku adresovali žiadosť o obnovenie plného uplatňovania readmisnej dohody. Na našom aj maďarskom území sú v oblasti hraníc posilnené kontroly. Od minulého týždňa sú policajti opätovne vysielaní do spoločných hliadok na maďarské územie. "Pre SR je výhodnejšie, ak sú nelegálni migranti, ktorí smerujú na naše územie, zachytení a riešení na území Maďarska. Ak by boli zistení na území SR, už je problém ich vrátiť na územie Maďarska," povedal.

Na podporu posilnenia kontroly vonkajších hraníc boli vyslaní naši policajti na srbsko-maďarskú hranicu. Zároveň sú vysielaní do spoločných operácií organizovaných agentúrou Frontex na západobalkánskej trase. Pripravuje sa tiež návrh na opätovné vyčlenenie profesionálnych vojakov na podporu policajtov v súvislosti s nelegálnou migráciou a zabezpečením verejného poriadku.

V rámci boja proti organizovanej nelegálnej migrácii a prevádzačstvu spolupracujú podľa ministra policajti susedných štátov. "Operatívne útvary si vzájomne vymieňajú informácie smerujúce k stotožneniu podozrivých osôb z prevádzačstva a k stotožneniu podozrivých vozidiel. Na základe takto získaných informácií vykonávajú záchyty podozrivých vozidiel," povedal.

Slovensko podľa Šimka bude žiadať Frontex o výraznejšie zapojenie sa na Západnom Balkáne. Európska komisia a členské štáty EÚ sa musia podľa neho zaoberať možnosťami, ako tieto osoby vrátiť do bezpečných častí v krajinách pôvodu, respektíve do tretích krajín, z ktorých nelegálne vstúpili na územia členských štátov.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok