Dáta ukázali, kde žije najviac veriacich. Katolíci dominujú v Námestove, Trnava je na tom inak

Dáta ukázali, kde žije najviac veriacich. Katolíci dominujú v Námestove, Trnava je na tom inak
Zdroj foto: TASR/Dano Veselský (ilu)
Okresom s najväčším podielom rímskokatolíkov na Slovensku, až 92,4 percenta, je Námestovo. Žiaden iný okres nemá nad 90 percent rímskokatolíkov. V Trnave sa až tretina obyvateľov nehlási k žiadnemu náboženskému vyznaniu. V Banskobystrickom kraji nemá náboženské vyznanie 180-tisíc osôb.

Vyplýva to z informácií zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Okres Námestovo má zároveň najvyšší podiel ľudí slovenskej národnosti, celkom 97,88 percenta. "Námestovo je tiež okresom s najvyšším podielom obyvateľov, ktorí si uviedli slovenský materinský jazyk, a to 97,72 percenta," uviedla hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

Ako doplnila, ďalšou zaujímavosťou okresu Námestovo je, že v ňom prevláda počet mužov nad ženami. "Podiel žien tvorí 49,59 percenta. Mužov je viac," priblížila Stauder.

V Trnave sa tretina ľudí nehlási k vierovyznaniu

V Trnavskom kraji spolu 139.743 osôb v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 na otázku náboženského vyznania uviedlo, že je bez náboženskej príslušnosti. Z celkových 566.008 sčítaných osôb to predstavuje 24,69 percenta, čo je viac ako celoslovenský priemer, ktorý je 23,79 percenta.

Bez náboženského vyznania je 28,68 percenta obyvateľov v okrese Skalica, 27,25 percenta v okrese Senica, 25,97 percenta v okrese Galanta, 24,79 percenta v okrese Piešťany a viac ako 21 percent v okresoch Dunajská Streda a Hlohovec. V okrese Trnava to bolo 25,03 percenta  a v krajskom meste Trnava bolo bez náboženského vyznania 19.336 osôb, čo predstavuje 30,31 percenta obyvateľov.

Prevažujúcim náboženstvom v Trnavskom kraji je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási 347.359 obyvateľov, čo je 61,37 percenta, teda viac, ako celoslovenský údaj 55,76 percenta. V rozmedzí od 60 do 63 percent sa počet rímskokatolíkov pohybuje vo všetkých okresoch kraja okrem Senice a Skalice, kde je to okolo 57 percent.

Druhou najpočetnejšou cirkvou v Trnavskom kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, ktorá má zastúpenie od 1,66 percenta v okrese Trnava po 9,07 percenta v okrese Senica. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má v kraji zastúpenie pod jedno percento,  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínska) má 1,71 percenta, no v okrese Dunajská Streda sa k nej hlási 6,92 percenta, čo je 8625 osôb. 

Spolu sa ľudia v kraji prihlásili v sčítaní k 21 cirkvám vrátane hinduizmu, islamu, bahájskemu spoločenstvu či starokatolíckej cirkvi, ďalej tiež k ďalším nepresne určeným kresťanským cirkvám, prírodným a duchovným hnutiam, ad hoc hnutiam a iným.  

V Banskobystrickom kraji prevládajú rímskokatolíci

V Banskobystrickom kraji spolu 180.067 osôb v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 na otázku náboženského vyznania uviedlo, že je bez náboženskej príslušnosti. Z celkových 625.601 sčítaných osôb to predstavuje 28,78 percenta, čo je viac ako celoslovenský priemer, ktorý je 23,79 percenta.

Bez náboženského vyznania je 39,81 percenta obyvateľov v okrese Revúca, 38,3 percenta v okrese Banská Bystrica, 34,23 percenta v okrese Zvolen, 30,03 percenta v okrese Banská Štiavnica a viac ako 13 percent v okrese Krupina. V krajskom meste Banská Bystrica bolo bez náboženského vyznania 32.391 osôb, čo predstavuje 42,61 percenta obyvateľov.

Prevažujúcim náboženstvom v Banskobystrickom kraji je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási 314.326 obyvateľov, čo je 50,24 percenta, teda menej ako celoslovenský údaj 55,76 percenta. V rozmedzí od 65 do 70 percent sa počet rímskokatolíkov pohybuje v okresoch Krupina, Žarnovica a Detva.

Druhou najpočetnejšou cirkvou v Banskobystrickom kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, ktorá má zastúpenie 9,51 percenta. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má v kraji zastúpenie 1,12 percenta, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínska) 1,46 percenta. Okrem toho sa ľudia v kraji prihlásili v aj k hinduizmu, islamu a budhizmu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá