Počas lockdownov sme si vypestovali zákerný zvyk. Sedenie môže zvyšovať riziko depresie

Počas lockdownov sme si vypestovali zákerný zvyk. Sedenie môže zvyšovať riziko depresie
Zdroj foto: TASR/AP (ilu)
Keď počas prvých mesiacov pandémie ľudia zostali doma alebo sa izolovali, denné dochádzanie do práce sa zmenilo na presúvanie sa medzi spálňou a obývačkou. Klikanie na Zoom nahradilo čas venovaný chôdzi cestou zasadačiek a Netflix cvičenie.

S nástupom pandémie začalo odrazu mnoho ľudí viac sedieť. Nedávno zverejnený výskum zistil, že ľudia, ktorí trávili medzi aprílom a júnom 2020 viac času sedením, boli náchylnejší na prejavy depresie. Bližšie skúmanie tohto prepojenia by mohlo zohrať úlohu pri pomoci ľuďom zlepšiť ich duševné zdravie. "Sedenie je zákerný zvyk," uviedol odborný asistent kineziológie na Iowskej štátnej univerzite Jacob Meyer. "Je to niečo, čo robíme stále bez toho, aby sme nad tým premýšľali."

Počítate si čas na stoličke?

Meyer a jeho tím, skúmali, ako sú fyzická aktivita a sedavé správanie prepojené s duševným zdravím, a ako zmeny ovplyvňujú spôsob, akým myslíme, cítime a vnímame svet.

Aby získali prehľad o týchto zmenách, Meyer a jeho tím výskumníkov realizovali prieskum, a dostali odpovede od vyše 3000 účastníkov zo všetkých 50 štátov USA a Washingtonu D.C. Účastníci uviedli, koľko čas strávili aktivitami ako sedenie, sledovanie obrazoviek a cvičením, a ako tieto ich zvyky vyzerali pred pandémiou. Zisťovali tiež zmeny v duševnej pohode, napríklad depresiu, úzkosť, pocity stresu a osamelosť.

"Vo všeobecnosti vieme, že keď sa zmení fyzická aktivita a čas strávený pri obrazovke, súvisí to s mentálnym zdravím. V skutočnosti sme však ešte nepozorovali náhlu zmenu na dátach populácie veľkej ako je táto."

Údaje z prieskumu ukázali, že účastníci, ktorí dodržiavali pred pandémiou americké usmernenie o fyzickej aktivite (t.j. 2,5 až 5 hodín miernej až intenzívnej fyzickej aktivity každý týždeň), znížili krátko po nadobudnutí pandemických obmedzení svoju fyzickú aktivitu v priemere o 32 %. Títo istí účastníci uviedli, že sa cítili viac depresívni, úzkostliví a osamelí. Meyer a jeho tím publikovali ich zistenia v medzinárodnom časopise Journal of Environmental Research and Public Health minulý rok.

Meyerov posledný článok vo Frontiers in Psychiatry priniesol aktuálne údaje. Zisťovali, ako sa časom u účastníkov zmenilo správanie a duševné zdravie. Účastníci vypĺňali rovnaký dotazník každý týždeň od apríla až do júna. "V druhej štúdii sme zistili, že ľudia zaznamenali zlepšenie svojho duševného zdravia v priemere za osem týždňov," uviedol Meyer. "Ľudia sa prispôsobili pandémii. U tých, ktorých čas sedenia zostal dlhý, nezmizli prejavy depresie za rovnaký čas ako u ostatných." Účastníci, ktorí naďalej trávili veľkú časť dňa sedením, zaznamenali len slabé zlepšenie duševného zdravia.

Nenápadné zmeny nám môžu škodiť

Meyer zdôraznil, že zistenie súvislostí medzi sedením a duševným zdravím nie je to isté ako tvrdiť, že viac sedenia spôsobuje depresie. Uviedol, že je možné, že ľudia, ktorí boli viac depresívni, viac sedeli, alebo, že ľudia, ktorí viac sedeli, sa stali viac depresívnymi. No mohol by tu byť aj nejaký iný faktor, ktorý zatiaľ výskumníci neidentifikovali. 

"Rozhodne to stojí za ďalšie skúmanie," dodal Meyer s tým, že ďalšie údaje z prieskumu od júna 2020 do júla 2021 majú byť už čoskoro verejne dostupné. "Myslím, že uvedomenie si niektorých jemných zmien, ktoré sme v priebehu pandémie spravili, a toho, ako môžu byť prospešné alebo škodlivé, je naozaj dôležité."

Meyer uviedol, že začatie a ukončenie zvyku je veľmi náročné, dokonca aj vtedy, ak chce niekto veľmi zmeniť svoje správanie. Dúfa, že viac ľudí uzná, že aj trochu pohybu im môže zlepšiť ich náladu a duševné zdravie, a pokúsia sa nájsť spôsoby, ako ho začleniť do svojho dňa. Odporučil preto ľuďom, aby si robili počas sedenia prestávky. "Ak sa nepohybujete medzi zasadačkami, stále sa môžete hýbať pred a po hovore cez Zoom," hovorí Meyer.

Ľudia pracujúci z domu sa môžu pokúsiť aspoň o chôdzu okolo ich bloku pred a po pracovnom čase, aby napodobnili svoje predpandemické dochádzanie do práce. Podľa Meyera to môže byť prospešné pre ľudí po fyzickej aj psychickej stránke.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá