Aj pre zelené a žlté okresy stále platia opatrenia. Máte v nich prehľad?

Aj pre zelené a žlté okresy stále platia opatrenia. Máte v nich prehľad?
Zdroj foto: health.gov.sk
Od pondelka je Slovensko podľa Covid automatu opäť zelenšie. Žlté zostali len tri okresy, a to Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti pripomína platné epidemiologické opatrenia, ktoré v nich platia. Pozrite si, ktoré pravidlá sa vzťahujú na zelené, a ktoré na žlté okresy.

Spoločné pravidlá pre zelené a žlté okresy

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest

Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku, šál. Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú: 

 • deti do 6 rokov veku, 
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, 
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 
 • osoby pri výkone športu, 
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, 
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov,
 • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Kde je v súčasnosti potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu?

 • V interiéroch akvaparkov (iba služby, teda atrakcie, vnútorné bazény, nie šatne, sprchy, toalety),
 • na podujatiach ako svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia organizované v prevádzkach,
 • u divákov aj súťažiacich na vybraných športových podujatiach (podrobne definované vo vyhláške ÚVZ SR č. 223). 

Potrebný je PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín.

Negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín sa vyžaduje od detí a osôb zabezpečujúcich priebeh zotavovacieho podujatia (pobytové tábory). Testy je tiež možné využiť pri organizácii podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov, keď v čase začiatku majú všetci účastníci negatívne výsledky (AG, PCR alebo LAMP) nie staršie ako 12 hodín. Negatívny výsledok na COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či o prekonaní COVID-19. Negatívnym výsledkom testu ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov. Podrobné definície možno nájsť vo vyhláške ÚVZ SR č. 223.

Zelené okresy

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

 • Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín,
 • státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb,
 • sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb.

Obchodné domy 

V interiéroch naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov - to sa netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.

Wellness, akvaparky, kúpele

 • Pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín - netreba deťom do 10 rokov, netýka sa vstupu do toaliet, spŕch, šatní,
 • obsadenosť najviac 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000.

Fitness centrá

 • Najviac 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových.

Divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia

 • V interiéri najviac 500 ľudí,
 • v exteriéri najviac 1000 ľudí.

Žlté okresy

Obchodné domy

 • V interiéroch je zákaz konzumácie jedál a nápojov - to sa netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

 • Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín,
 • interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.

Zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bufety, občerstvenie)

 • Najviac 6 osôb pri stole alebo pri stole môžu sedieť len členovia jednej domácnosti,
 • zabezpečiť odstup dva metre medzi stolmi,
 • pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,
 • vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v príslušnej vyhláške MZ SR; pri ručnom umývaní, kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Umelé kúpaliská

 • Najviac 50 % kapacity kúpaliska.

Wellness, akvaparky, kúpele

 • Pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín - netreba deťom do 10 rokov, netýka sa vstupu do toaliet, spŕch, šatní,
 • obsadenosť najviac 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500.

Fitness centrá

 • Najviac 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových.

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • Pri organizovaných prehliadkach najviac 30 ľudí v skupine.

Taxislužby

 • Najviac dve osoby v jednom rade.

Divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia

 • Pre sedenie v interiéri: max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí,
 • pre sedenie v exteriéri: max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí,
 • pre státie: max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri,
 • v prípade konzumácie jedál a nápojov: pri jednom stole najviac 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá