Šefčovič čelil europoslancom, padali aj nepríjemné otázky

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič čelil europoslancom a absolvoval tzv. grilovanie. V európskom parlamente neunikol ani nepríjemným otázkam.

Bilčík mu pripomenul, že europoslanci ako priamo volení zástupcovia európskych občanov sa musia pýtať nielen na pracovné skúsenosti a zručnosti komisárov, ale aj na určitú etickú stránku.

Bilčík spomenul Istanbulský dohovor

Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík mu pripomenul určitú názorovú nekonzistentnosť počas výkonu jeho funkcie v Bruseli a počas marcovej prezidentskej kampane na Slovensku.

Šefčovič sa ako prvý postavil pred poslancov štyroch parlamentných výborov v rámci procesu verejného vypočúvania, ktoré musia absolvovať všetci národní nominanti na členstvo v exekutíve EÚ. Bilčík, ktorý dostal priestor na otázku v mene politickej skupiny Európska ľudová strana, mu pripomenul, že europoslanci ako priamo volení zástupcovia európskych občanov sa musia pýtať nielen na pracovné skúsenosti a zručnosti komisárov, ale aj na určitú etickú stránku.

V tejto súvislosti uviedol, že Šefčovič sa v rámci tímu budúcej predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej prihlásil k jej programu rodovo vyváženého kolégia komisárov a proti rodovej diskriminácii. Zároveň mu pripomenul, že počas prezidentskej kampane na Slovensku sa, naopak, prihlásil k tým, ktorí odmietajú ratifikovať Dohovor Rady Európy proti násiliu na ženách, teda tzv. Istanbulský dohovor.

Bilčík vyčítal Šefčovičovi aj neochotu odpovedať počas prezidentskej kampane na otázky niektorých médií.

Šefčovič bude stáť za von der Leyenovou

Šefčovič upozornil, že počas svojho pôsobenia v eurokomisii, keď mal na starosti ľudské zdroje, ako aj svojim celoživotným úsilím mal záujem na tom, aby EÚ išla čo najlepším príkladom v oblasti ochrany práv žien. Pripomenul, že podporil návrh na predlženie partnerskej rodičovskej dovolenky, podieľal sa na otvorení nových škôl a jaslí inštitúcií EÚ a zrovnoprávnil rodičovské príspevky aj pre páry rovnakého pohlavia.

"Bol som prvý, kto stanovil vysoké ambície, ako zabezpečiť zastúpenie žien v najvyšších funkciách v Európskej komisii," dodal Šefčovič. S odkazom na Istanbulský dohovor, ktorý Slovensko neratifikovalo, uviedol, že bude stáť za rozhodnutiami von der Leyenovej. "Urobím všetko preto, aby som ju podporil v úsilí, aby sa takéto zločiny kategorizovali ako európske zločiny, aby sa zapísali do registra zločinov," spresnil.

Bilčík vyčítal Šefčovičovi aj neochotu odpovedať počas prezidentskej kampane na otázky niektorých médií. Šefčovič v tejto súvislosti uviedol, že sú preňho dôležité hodnoty a odkaz, ktoré so sebou priniesla nežná revolúcia, vrátane rešpektovania nezávislosti médií. "Komunikujem so všetkými žurnalistami, ktorí o to majú záujem, a pri každom vystúpení," opísal situáciu a dodal, že nepozná také nezávislé médiá, na Slovensku, v Európe či vo svete, s ktorými by odmietol komunikovať.

Prezentoval, ako chce riadiť portfólio

Šefčovič v pondelok popoludní vo svojom úvodnom 15-minútovom prejave v rámci verejného vypočúvania v Európskom parlamente, po anglicky a v závere aj po francúzsky, prezentoval svoje predstavy o tom, ako chce riadiť portfólio, ktoré mu pridelila Ursula von der Leyenová. Šefčovič bol poverený riadením agendy medziinštitucionálnych vzťahov a strategického výhľadu.

Proces vypočúvania viedol predseda Výboru EP pre ústavné veci a predošlý šéf EP Antonio Tajani. Slovenský eurokomisár priznal, že je preňho veľká česť byť opäť nominovaný do eurokomisie. Pripomenul, že Slovensko si onedlho pripomenie 30. výročie nežnej revolúcie, ktorej hodnotami sa stále riadi, a upozornil, že nová exekutíva EÚ sa formuje v období veľkých výziev pre európsku politiku, ekonomiku a tiež obranu. Podstatnú časť svojho prejavu venoval potrebe posilnených vzťahov medzi eurokomisiou a europarlamentom, na základe dôvery a v záujem občanov EÚ. To bolo aj predmetom viacerých následných otázok zo strany poslancov, ktorí dostali priestor na otázky.

"Je dôležité, aby Európsky parlament a Európska komisia mali osobitné partnerstvo a mohli sme strategicky spolupracovať s cieľom spoločne prispieť k lepšej budúcnosti Európy," uviedol. Spresnil, že s EP treba viac komunikovať o všetkých výzvach, aj nad rámec oficiálnych kontaktov. "Lebo to, čo sa teraz a tu bude rozhodovať, bude mať dramatický vplyv na Európu a na celý svet v najbližšom období," dodal. Zároveň priznal, že v rámci pripravovanej Konferencie o budúcnosti Európy, pri ktorej príprave má on osobne pomáhať, je potrebné viac zaangažovať aj europarlament a hlavne dostať túto tému aj mimo Bruselu, do regiónov, viac do nej zapájať ľudí.

Šefčovič chce v prvých dvoch rokoch svojho mandátu navštíviť národné parlamenty všetkých členských krajín EÚ, pričom hlavnou témou rokovaní má byť lepšia regulácia európskeho práva.

Pýtali sa aj na byrokratickú záťaž

Viacerí europoslanci žiadali od Šefčoviča podrobnosti ohľadom znižovania byrokratickej záťaže, za čo bude v EK tiež zodpovedný. Šefčovič upozornil, že nechce mať "mechanický prístup" pri presadzovaní pravidla "jeden za jeden", čiže jeden zákon dnu, jeden von, a potvrdil, že znižovanie administratívnej záťaže neohrozí súčasné vysoké štandardy ochrany v sociálnej oblasti či pri ochrane zdravia a potravín. Dodal, že EÚ musí zohľadniť nastupujúcu dobu digitalizácie, čo znamená novú legislatívu pre digitálnu oblasť a e-governement.

Slovenský eurokomisár skonštatoval, že s možnosťou legislatívnej iniciatívy EP nadchádza "nová éra" tejto inštitúcie, a vyjadril nádej, že legislatívna tvorba bude výsledkom konštantného politického dialógu medzi EP a EK. Šefčovič chce v prvých dvoch rokoch svojho mandátu navštíviť národné parlamenty všetkých členských krajín EÚ, pričom hlavnou témou rokovaní má byť lepšia regulácia európskeho práva.

Spomenul agendu pre strategický výhľad

Vo svojom prejave, ako aj v odpovediach na otázky poslancov sa Šefčovič zmienil aj o svojej agende pre strategický výhľad, kde plánuje úzko spolupracovať so Spoločným výskumným centrom a ponúkať pri tvorbe nových politík EÚ znalosti založené na vedeckých dôkazoch, ktoré pomôžu pri rozvoji Európy. Spomenul aj ním založenú Alianciu EÚ pre batérie, v čom bude pokračovať aj v novom mandáte, a význam "zelených batérií" pre Európu, ochranu jej trhu a zvyšovania konkurencieschopnosti.

"Budovanie kapacít pre strategický výhľad, v spolupráci s JRC, je kľúčové. Potrebujeme plánovať vlastný dlhodobý rozvoj, plány v prospech občanov a podnikov v EÚ," spresnil. Pri otázkach o novej legislatíve v oblasti klímy pripomenul, že bude treba zmodernizovať štúdie vplyvu, brať viac do úvahy potenciálne účinky na sociálnu oblasť a využiť vedecké fakty v snahe získať odpoveď na to, či vplyvy nových zákonov poslúžia EÚ na odolanie tlaku, ktorý vyvolávajú zmeny klímy.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá