Inovačné združenie pomáha rozvíjať firmy. Ako nové technológie pomáhajú riešiť problémy?

ta3/Lucia Farkasová
15.4.2024 08:38

INOVATO CLUSTER je inovačné združenie, ktoré spája firmy, inovátorov, expertov a jednotlivcov z rôznych oblastí a sektorov. Spolupracujú na inováciách výrobkov, služieb a podnikateľských modelov a hľadajú nové riešenia súčasných ekonomických a spoločenských problémov. Pomáhajú rozvíjať firmy, ich zamestnancov, zákazníkov a prostredie, v ktorom pôsobia, aby boli pripravení na výzvy meniaceho sa sveta. Spolupracujú s neziskovým sektorom a občianskymi združeniami na projektoch zameraných na rozvoj komunity a riešenie sociálnych problémov. Pomocou inovácií a spolupráce môžeme prispieť k zlepšeniu spoločnosti a života pre budúce generácie. Viac sme si povedali s výkonnou riaditeľkou združenia Annou Čaplovičovou.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok