Znevýhodneným a zraniteľným osobám poskytujú pracovné príležitosti. Ako fungujú sociálne agropodniky?

26.7.2023 08:49

Sociálna ekonomika - nie všetkým známy pojem. Ide však o súčasť hospodárstva štátu, ktorá vytvára pracovné miesta pre znevýhodnené a zraniteľné osoby so zníženou pracovnou schopnosťou a špecifickými potrebami. Prináša zároveň výrobky a služby, ktoré často nie sú zaujímavé pre komerčný sektor. Týka sa sociálna ekonomika aj poľnohospodárstva a máme u nás sociálne podniky aj s agropotravinárskou činnosťou? O tom sme sa rozprávali s Milanom Vaňom, manažérom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok