Tak takto?!

Rodiny sa musia postarať o klientov DSS

Máte príbuzného v ústave sociálnych služieb? Mali by ste spozornieť. Zariadenia sociálnych služieb avizujú výrazné zmeny v spôsobe fungovania. Nové štandardy a aj kontrolóri inšpekcie vyžadujú úplne iný prístup, než ako to bolo doteraz. Ak predtým úloha rodiny de facto skončila momentom odovzdania príbuzného do ústavu, po novom to bude inak. Od príbuzných sa očakáva, že sa budú aj naďalej aktívne zaujímať, sprevádzať klienta ústavu na vyšetrenia, budú pri diagnostike a budú spolupracovať s lekármi pri liečbe. O tejto téme sme hovorili s manažérkou domova sociálnych služieb Ľubicou Kočanovou.

Ďalšie relácie