Raňajky

Testy v autoškolách sa od apríla menia. Čo to znamená pre budúcich vodičov?

Už od 1. apríla sa v autoškolách pripravte na nové testy. Budú už len v elektronickej forme a pribudne aj širšie spektrum otázok. Čo to bude znamenať pre budúcich vodičov a čo pre autoškoly? Pýtali sme sa predsedu Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Jozefa Rohaľa.

"Nový test spočíva vo väčšom rozsahu otázok, namiesto doterajších 27 ich bude 40. Uchádzač bude môcť v teste získať 100 bodov a klasifikovaný známkou prospel bude, ak uspeje na 90 bodov," povedal Rohaľ.

Počet otázok v teste síce vzrastie, ale teoretických hodín v autoškole nepribudne, podľa Rohaľa to však nie je problém. "Ak autoškola vykonáva svoju prácu dobre, tak by žiaci mali byť pripravení aj na túto formu skúšok."

Mení sa aj miesto absolvovania skúšky. Doteraz sa testy vypĺňali v učebni autoškoly, po novom sa budú absolvovať na dopravných inšpektorátoch.

Ďalšie relácie