Raňajky

V Košiciach vznikla unikátna publikácia o diaľkovom prieskume Zeme. V čom je nápomocná?

Katarína Pukanská je autorka učebnice „Diaľkový prieskum Zeme misiami ESA“. Napísala ju pre študentov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Táto učebnica je unikátna tým, že je prvou svojho druhu v slovenskom jazyku a poskytuje študentom prístup k aktuálnym poznatkom a možnostiam vzdelávania v oblasti diaľkového prieskumu Zeme. Pozvanie do štúdia prijala vedúca projektu a docentka na spomínanej fakulte Katarína Pukanská a riešiteľ projektu Ľubomír Kseňak, ktorý je zároveň odborným asistentom na fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Ďalšie relácie