Raňajky

Program starostlivosti o les sa plánuje na desať rokov, má zabezpečiť plynulú ťažbu a ochranu všetkých funkcií lesa

Práca v lese to nie je bezhlavé rúbanie, či poľovanie. Každá práca v lese sa podrobne plánuje na niekoľko rokov dopredu. O tom, ako sa to presne robí sme sa rozprávali s Ing. Ivorom Rizmanom, riaditeľom Ústavu pre hospodársku úpravu lesov z NLC vo Zvolene.

Ďalšie relácie