Raňajky

Domáce násilie, kyberšikana, ale aj vojna na Ukrajine. Európska únia spúšťa osvetovú kampaň Majme oči otvorené

V spoločnosti zažívame rôzne druhy násilia. Viac ako jeden zo štyroch Európanov a Európaniek sa ročne stane obeťou obťažovania a 22 miliónov ľudí je fyzicky napadnutých. Európska únia preto spúšťa osvetovú kampaň Majme oči otvorené. O tejto kampani sme sa v Raňajkách porozprávali s hovorkyňou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludvikovou.

Ďalšie relácie