Raňajky

Žijeme náročnú dobu, agresivita medzi ľuďmi stúpa. Podľa psychologičky nikdy nie je neskoro vyhľadať pomoc

Všimli ste si možno, že ľudia začínajú byť agresívnejší? So psychologičkou Karolínou Jamečnou sme sa rozprávali o fenoméne dnešných dní.

Ďalšie relácie