Tak takto?!

Slovensko "zamrzne" v obmedzenom režime

Poslanci parlamentu odhlasovali termín predčasných volieb. Budú 30. septembra. Až do vymenovania novej vlády bude krajina fungovať v obmedzenom režime. Ako bude vyzerať negatívny dopad obmedzených právomocí a v čom môže daná situácia paralyzovať krajinu? O tom, sme hovorili so sudkyňou Marcelou Kosovou.

V štandardnom režime vláda rozhoduje o zásadných otázkach vnútornej aj zahraničnej politiky. Situácia sa však mení momentom odvolania vlády. Ústava hovorí jasne: Ak prezidentka vládu odvolá, poverí ju vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády. Kompetencie vlády v demisii sú obmedzené a prezident musí udeľovať súhlas.

Existujú však prípady, keď dočasne poverená vláda nemôže rozhodnúť, a to ani sama, ani so súhlasom prezidenta. Inak povedané. Na dlhé mesiace sa teraz dostávame do stavu, že neexistuje možnosť, ako by vláda o kľúčových otázkach vnútornej a zahraničnej politiky mohla konať.

Ďalšie relácie