Tak takto?!

Rastúca inflácia ovplyvňuje aj poistky

Zvyšovanie cien materiálov, tovarov a služieb pociťujeme už niekoľko mesiacov. Nárast cien má dopad na všetky odvetvia a výnimkou nie je ani poisťovníctvo. Každý, kto má svoj majetok poistený už s najväčšou pravdepodobnosťou dostal od svojej poisťovne list s informáciou o indexácii poistnej zmluvy, ktorá navyšuje cenu poistenia. O inflácii a rušení poistiek, ochrane majetku v týchto časoch, o nových trendoch v poisťovníctve, ale aj o osobitnom odvode, ktorý zasiahne aj tento sektor sme hovorili s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom poisťovne Kooperativa Vladimírom Bakešom.

Ďalšie relácie