Raňajky

Aj matematika môže byť zábavná. Hejného metóda sa vyučuje na školách doma aj v zahraničí. U detí má úspech

Ktorý predmet ste v škole nemali radi? Viacerí z nás by asi odpovedali – matematika. A matematika rozhodne nepatrí ani medzi obľúbený predmet dnešných detí. Vedeli ste však, že aj matematika môže byť zábavná? Nemusí byť len o vzorcoch, pravidlách, ale viac o logike? Profesor matematiky Milan Hejný totiž tvrdí, že matematika môže byť pre deti zdrojom radosti. Hejného metóda začala vznikať pred viac ako 70-timy rokmi a dnes sa ňou vyučuje aj na niektorých slovenských školách, obľúbená je však aj v susednom Česku. A práve o Hejného matematike sme sa rozprávali so školskou digitálnou koordinátorkou Ankou Krišovou z Cirkevnej spojenej školy svätého Martina vo Hviezdoslavove, ktorá ňou vyučuje svojich žiakov.

Ďalšie relácie