Tak takto?!

Priemysel likvidujú ceny energií

Už rok hovoria priemyselníci o tom, že ceny energií sú likvidačné. A za rok sa nenašla schéma pomoci, ktorá by umožnila firmám fungovať a udržať zamestnanosť. V akom stave sa dnes reálne nachádza priemysel na Slovensku aj v Európe? Odpovedal nám generálny riaditeľ Dusla Šaľa Petrom Bláhom.

Energeticky náročné prevádzky znižujú alebo odstavujú výrobu a prepúšťajú ľudí. Štát má v Envirofonde vyše miliardu eur, tá však podľa oficiálnych vyjadrení zástupcov fondu, nie je určená na kompenzáciu zvýšených cien energií.

Ďalšie relácie