Raňajky

Obnova nie je iba o plášti budovy a vykurovaní, pomáha nám ušetriť aj peniaze

Budovy pre budúcnosť je občianske združenie založené za účelom podpory obnovy budov s dôrazom na ich energetickú hospodárnosť. Združenie považuje za kľúčové podporiť kvalitnú projektovú prípravu a technickú asistenciu pre vlastníkov budov. O téme sme sa rozprávali s Petrom Roblom.

Ďalšie relácie