Raňajky

Whistleblowing je oznamovanie protispoločenskej činnosti. Čo robiť pri strete s korupciou?

Vo štvrtok je medzinárodný deň whistleblowingu. Ide o ľudí, ktorí sa neboja oznámiť korupciu vo svojej práci. Koľko takýchto oznámení na Slovensku evidujeme a ako sú následne títo oznamovatelia chránení sme si povedali s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanou Dlugošovou.

Ďalšie relácie