Raňajky

Hotel Gbeľany sa nachádza uprostred nádherného anglického parku. V čom sa líši od ostatných?

Slovensko je bohatá krajina na pamiatky a taktiež aj na historické hotely. V Raňajkách sa týmto historickým hotelom venujeme a práve jeden z nich sme si predstavili. Bol ním hotel Gbeľany, ktorý sa nachádza pár km od Žiliny a je situovaný v zrekonštruovanom barokovom kaštieli uprostred nádherného anglického parku. Viac informácii nám o ňom porozprával Peter Janíček, ktorý je konateľom tejto spoločnosti.

Ďalšie relácie