Raňajky

Boutique hotel Hviezdoslav má niekoľko medzinárodných ocenení. Čím je výnimočný?

Slovensko je bohatá krajina na pamiatky a taktiež aj na historické hotely. V Raňajkách sa týmto historickým hotelom venujeme a práve jeden z nich sme si predstavili. Bol ním Boutique hotel Hviezdoslav, ktorý sa nachádza v Kežmarku, viac informácii o ňom povedala riaditeľka Sylvia Holopová.

Ďalšie relácie