Raňajky

Kvalita prostredia ovplyvňuje zdravý vývin detí. Ako je na tom Slovensko?

UNICEF zverejnil najnovšie výsledky o tom ako kvalita prostredia, v ktorom deti žijú, ovplyvňuje ich zdravý vývin. Globálna správa vychádza každý rok a mapuje prostredie viacerých krajín. Ako sme na tom my a naše deti na Slovensku? Zlepšujú sa každým rokom podmienky pre deti alebo naopak zhoršujú či stagnujú? Pýtali sme sa Tomáša Horvátha zo Slovenskej nadácie pre UNICEF.

Ďalšie relácie