Raňajky

Kardiovaskulárne ochorenia sú na Slovensku najvýznamnejšou príčinou smrti. Prečo je to tak?

Až polovica pacientov zomiera v priebehu piatich rokov od určenia tejto diagnózy. Keď sa pozrieme na mieru hospitalizácií, stále sa udržiavame nad priemerom Európskej únie. Prečo to tak je a čo by sme mali spraviť, aby sme počet pacientov s podobnými ťažkosťami znížili, povedala Anna Vachulová, kardiologička z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Ďalšie relácie