Raňajky

Deti po dovŕšení šiestich rokov čaká povinná školská dochádzka. Ako zistiť, či sú pripravené?

V uplynulých dňoch sa uskutočnili zápisy detí do prvého ročníka. Ak dieťa dovŕšilo šesť rokov, malo by si začať plniť takzvanú povinnú školskú dochádzku. To, či je dieťa pripravené na vstup do školy, alebo je preň vhodnejšie, aby mu bol poskytnutý dlhší čas, môže posúdiť odborník. Niektorí rodičia však v snahe predĺžiť svojim deťom detstvo žiadajú o odklad školskej dochádzky. O pripravenosti detí na vstup do školy sme sa rozprávali s riaditeľkou Inštitút detskej reči v Bratislave Hanou Lacikovou.

Ďalšie relácie