Raňajky

Vykazujeme jednu z najmenších mier dôvery medzi ľuďmi v Európe. Zachráni nás kritické myslenie?

Aktualizované:
Schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť sa najmä počas posledných dvoch rokov ukázalo ako mimoriadne dôležité. Namiesto konštruktívnych diskusií, nenávistné komentáre a šírenie dezinformácií. Vykazujeme jednu z najmenších mier dôvery medzi ľuďmi v Európe, tvrdí lektor kritického myslenia Martin Poliačik.

Ďalšie relácie