Štúdio TA3

Prečo je také ťažké stíhať Putina a súdiť sa s Ruskom? Expertka vysvetlila dôvody

Ukrajina oficiálne podala žalobu na Rusko na Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu. Kyjev hlavný súdny orgán OSN žiada, aby Rusku okamžite nariadil zastaviť vojenské aktivity. Hovorí pritom o vojnových zločinoch. Aké následky môže niesť Rusko za inváziu a dá sa potrestať Vladimira Putina? Rozprávali sme sa s dekankou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Katarínou Šmigovou.

Sebaobrana nemôže byť protiprávna

Akademici a politici majú jednoznačnú odpoveď, došlo k porušeniu základov medzinárodného práva. Rusko porušilo viac bodov charty OSN, ide o články, ktoré upravujú použitie sily medzi štátmi. "Čo je bezprecedentné, je porušenie článku 2, odsek 1 charty, pretože Rusko svojím konaním a rétorikou popiera nezávislosť a samostatnú existenciu nezávislého a suverénneho štátu," vysvetlila dekanka.

Ukrajina sa voči Rusku bráni, na čo má prirodzené právo. "Sebaobrana je okolnosť vylučujúca protiprávnosť," spresnila Šmigová. To, že ruský prezident využíva pri zdôvodnení útoku jazyk medzinárodného práva, je podľa nej nehorázne. 

Dohovor proti genocíde

Medzinárodný súdny dvor v Haagu je hlavným orgánom OSN a má právomoc súdiť spory medzi štátmi. Problémom jurisdikcie medzinárodného súdneho dvora je, že môže rozhodovať spory medzi štátmi iba v prípade, že štáty, ktoré majú spor, s jeho jurisdikciou súhlasia. 

"V tomto prípade Ukrajina argumentuje, že jurisdikcia medzinárodného súdneho dvora existuje, a tkvie v tom, že oba štáty, Ukrajina aj Ruská federácia, sú zmluvnými stranami dohovoru proti genocíde. Ak teda štáty riešia medzi sebou otázky týkajúce sa genocídy, majú možnosť obrátiť sa na medzinárodný súdny dvor. Či by bola nejaká ďalšia možnosť, to by bolo veľmi problematické, keďže Ruská federácia neuznáva jurisdikciu medzinárodného súdneho dvora en bloc," vysvetlila dekanka.

Šmigová upozornila, že medzinárodný súd nerozhoduje zo dňa na deň a v prípade Ukrajiny a Ruska najskôr musí vyriešiť otázku jurisdikcie, pričom musí nechať priestor na vyjadrenie aj druhej strane. "Toto nebude ani aktuálne, ani momentálne rozhodnutie," zdôraznila. Podobné procesy podľa nej zaberú dlhšie obdobie pričom Ukrajina potrebuje rýchlu pomoc.

Otázka stíhania Putina

Je šanca stíhať pre vojnové zločiny samotného Putina? "V zmysle medzinárodného práva hlavy štátov, premiéri a ministri zahraničných vecí, požívajú personálnu imunitu. To znamená, že pokiaľ sú vo svojej funkcii, nemôžu byť stíhaní v rámci medzinárodného práva a takisto ani v rámci vnútroštátnych súdov iného štátu," ozrejmila dekanka s tým, že existujú aj výnimky, ktoré však v tomto prípade nie sú použiteľné.

Medzinárodný trestný súd rieši na medzinárodnej úrovni zodpovednosť jednotlivca, "ale pri trestnom čine agresie, napriek tomu, že je trestným činom podľa medzinárodného práva, jeho má jeho stíhateľnosť isté medze. Tie súvisia s tým, že tento súd bol zriadený medzinárodnou zmluvou a nie všetky štáty, ani Ruská federácia, nie sú zmluvnou stranou tohto štatútu".

Podľa Šmigovej je možnosťou skôr trestné stíhanie na vnútroštátnej úrovni, keďže vojnové zločiny sú stíhateľné "aj v prípade, že trestný čin, vojnový zločin, spácha osoba nie na území štátu a nie štátnej príslušnosti, tak príslušný vnútroštátny súd túto osobu môže stíhať". Dekanka pripomenula, že aj v tomto prípade je prekážkou personálne imunita.

Ďalšie relácie