Svet technológií

Digitalizácia urbanizmu by mohla pomôcť vytvárať lepšie územné celky

Nie každá časť Slovenska, ktorá je osídlená, funguje tak, ako by mala. Na niektorých sídliskách chýba istá vybavenosť, ďalším satelitným mestečkám zas environmentálny rozmer. O to všetko by sa mal starať urbanizmus, no ten je v mnohých prípadoch len teóriou. Možno to znie záhadne, ale práve v tejto oblasti by mohli priložiť ruku k dielu aj technológie. Vďaka nim by mohli samosprávy už v digitálnej podobe vytvárať lepšie funkčné celky. A dokonca by sa mohol zlepšiť aj trvalo udržateľný rozvoj zastavaných a iných území.

Ďalšie relácie