Raňajky

Hlas vysokých škôl nie je počuť. Ohrozené je aj duševné zdravie študentov, tvrdí predseda Študentskej rady vysokých škôl

Kým sa ministerstvo školstva v súčasnom pandemickom období venuje základným a stredným školám, vysoké školy majú pocit, že sú druhoradé. Myslia si to samotní študenti, ktorí tvrdia že sú zodpovední, majú vysoké percento zaočkovanosti a napriek tomu sa učia v špecifickom režime OP. Aký názor majú študenti na súčasnú situáciu, o tom sme hovorili priamo s predsedom Študentskej rady vysokých škôl, Filipom Šuranom.

Ďalšie relácie