Tak takto?!

Nález ÚS SR sa týka aj zatvárania škôl

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý hovorí o protiústavnosti povinnej izolácie a obmedzení slobody v nariadenej štátnej karanténe, môže mať aj oveľa širší výklad. Týkať by sa mohol aj ďalších opatrení, ktorými ministerstvo alebo Úrad verejného zdravotníctva nariaďujú opatrenia na ochranu verejného zdravia a výrazne tak ovplyvňujú náš každodenný život. Do tejto formulácie totiž môže spadať aj zákaz prezenčnej školskej dochádzky. Tú môžu úrady na nevyhnutný čas obmedziť, ale nedá sa tak urobiť celoplošne a na neurčito. Na tému sme sa bližšie pozreli so sudkyňou Najvyššieho správneho súdu Petrou Príbelskou.

Ďalšie relácie